تماس با ما

وب‌سایت:
http://decentralab.ir

شماره‌ی تماس:
۰۲۱-۶۶۱۶۴۳۶۱
۰۹۳۷۲۲۴۶۱۹۴

ایمیل:
info@decentralab.ir

آزمایشگاه بلاکچین شریف را در Telegram، Instagram، Twitter و Linkedin دنبال کنید.

https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Sharif+University+of+Technology+Tehran&zoom=15&scale=2&size=600x300&maptype=roadmap&key=AIzaSyACsm_jtSrMvALR14NUNFbhUeCad6tLIc4&format=png&visual_refresh=true&markers=size:mid%7Ccolor:0xff0000%7Clabel:%7CSharif+University+of+Technology+Tehran
تهران، دانشگاه شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد ۱۰۵