درس مبانی بلاکچین و رمزارزها

این ترم تحصیلی (پاییز ۹۷)، آزمایشگاه بلاکچین شریف درسی با عنوان مبانی بلاکچین و رمزارز‌ها در دانشکده‌ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌دهند. هدف این درس آشنا کردن دانشجویان با مبانی نظری و عملی بلاکچین و کاربردهای آن و همچنین آماده کردن دانشجویان برای شروع پژوهش یا توسعه محصولات جدید در این زمینه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه‌ی این درس به نشانی http://course.decentralab.ir مراجعه کنید.